diabetesliga

Voor iedereen die met diabetes wordt geconfronteerd streeft de Diabetes Liga, als onafhankelijke vereniging, naar de beste zorg en omkadering. Dit doet de vereniging door kwalitatieve informatie, ondersteuning en initiatieven aan te bieden die bijdragen tot een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes. De Diabetes Liga is ook de spreekbuis voor mensen met diabetes. De Diabetes Liga heeft meer dan 70 jaar ervaring rond diabetes, een chronische aandoening die steeds prominenter aanwezig is in onze maatschappij . Er is meer dan ooit nood aan een breed gedragen organisatie die diabetes hardnekkig op de agenda blijft zetten en zorgt dat er op alle niveaus over diabetes gepraat wordt. De Diabetes Liga focust zich momenteel op volgende doelstellingen: – onafhankelijke en betrouwbare informatie aanbieden over diabetes – belangen behartigen van mensen met diabetes – een netwerk vormen van mensen met diabetes en professionelen – preventie van diabetes en vroeg diagnose stimuleren Heel wat informatie over diabetes is ook te vinden in het tweemaandelijks tijdschrift Diabetes Info, in de talrijke brochures en op de website. Iedereen die vragen heeft over diabetes kan gratis terecht bij de Diabetes Infolijn. Plaatselijke afdelingen staan in voor de opvang van mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Ze organiseren infoavonden en ontspanningsactiviteiten.

Afdeling Dendermonde

De vrijwilligers van afdeling Dendermonde staan klaar om de leden in hun regio te connecteren, mobiliseren en informeren. Ze zorgen voor een gevarieerd jaarprogramma met activiteiten, voordrachten, formele en informele samenkomsten, workshops …

Afdeling Dendermonde richt zich naar leden uit volgende steden en gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Puurs-Sint-Amands, Waasmunster, Wetteren en omgeving, Wichelen en Zele. 

Neem contact op met de afdeling

Hier vind je een overzicht van al onze activiteiten, evenementen en symposia.

Aankomende activiteiten Diabetes Liga | Diabetes Liga