Baqsimi neusspray

Baqsimi bevat de werkzame stof glucagon.

Het middel wordt gebruikt om ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuiker) te behandelen bij mensen met diabetes.

Het is voor gebruik bij volwassenen, jongeren en kinderen ouder dan 4 jaar.

Als u risico loopt op ernstige hypoglykemie, moet u Baqsimi altijd direct tot uw beschikking hebben.

  • Laat uw familieleden, vrienden of mensen met wie u werkt zien waar u dit geneesmiddel bewaart en leg hun uit hoe het moet worden gebruikt.

Toediening :

  1. Verwijder de folie door aan de rode strip te trekken.
  2. Open het deksel en haal de verpakking voor éénmalig gebruik uit de koker.

Let op: druk de zuiger niet in vóór het inbrengen in de neus, anders gaat de enkele dosis in de verpakking verloren.

Geven van de dosis

  1. Houd de verpakking voor éénmalig gebruik vast tussen de vingers en de duim. Niet testen vóór gebruik omdat het hulpmiddel slechts één dosis glucagon bevat en niet opnieuw gebruikt kan worden.
  2. Breng de tip voorzichtig in een neusgat tot de vinger de buitenkant van de neus raakt.
  3. Druk de zuiger helemaal in met uw duim. De dosis is volledig toegediend als de groene lijn niet langer zichtbaar is op de zuiger.
  4. Als de persoon met de lage bloedsuiker bewusteloos is, draai de persoon dan op zijn/haar zijde om verstikking te voorkomen.
  5. Na het geven van de dosis, bel onmiddellijk voor medische hulp.