Contacteer ons

Afspraak maken diabetescentrum Dendermonde

Maak een afspraak

Neem voor een afspraak contact op met het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05. Voor dringende vragen in verband met uw diabetes (aangepast rijbewijs, diabetesbehandeling, attesten, …) kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met het secretariaat op het nummer 052 25 26 77 of u kunt mailen naar diabetescentrum@azsintblasius.be.

Diabetesmateriaal afhalen kan enkel op afspraak. Bel voor een afspraak naar het nummer 052 25 26 77. Voor extra voorschriften gaat u best langs bij uw huisarts.

Wie contacteren bij problemen?

Met dringende problemen in verband met uw diabetes belt u:

  • tijdens kantooruren naar 052 25 26 77;
  • buiten de kantooruren naar 052 25 23 81.

Bij afwijkende waarden, vragen wij u bij voorkeur te mailen naar diabetescentrum@azsintlbasius.be met vermelding van:

  • naam
  • voornaam
  • geboortedatum
  • glycemiewaarden
  • diabetesbehandeling
Dringende vragen diabetescentrum Dendermonde