RIJBEWIJS

Diabetes en rijbewijs

Diabetes en rijbewijs

Voor diabetespatiënten is een aangepast rijbewijs met beperkte geldigheidsduur bij wet verplicht. Wanneer bij u diabetes vastgesteld wordt, bent u verplicht binnen de vijf dagen uw rijbewijs te laten aanpassen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen al dan niet professioneel rijden enerzijds en verschillende behandelingsmogelijkheden anderzijds. Er zijn twee groepen rijbewijzen: groep 1 en groep 2.

Groep 1

Voor deze groep komen alle diabetici in aanmerking, behalve enkele uitzonderingen zoals mensen met belangrijke oogletsels, voetletsels of ernstige hypoglycemies.
U kunt een blanco rijgeschiktheidsattest verkrijgen bij het gemeentebestuur, de diabetoloog of de huisarts. Laat dit invullen door uw arts.

  • Bij behandeling met dieet en/of metformine kan de huisarts het rijgeschiktheidsattest invullen.
  • Bij behandeling met bloedsuikerverlagende pillen en/of insuline dient de endocrinoloog het attest in te vullen.

Ga met dit attest en een recente pasfoto naar het gemeentehuis. Daar krijgt u een rijbewijs met een geldigheid van maximum 5 jaar.
Een eerste aanpassing om medische redenen is betalend. Een hernieuwing is kosteloos, tenzij uw gemeente een bijkomende taks vraagt.
Heeft u een rijbewijs A? Dan moeten ook de categorieën AM, A1 en A2 aangeduid worden op het attest.

Rijbewijs passagier

Groep 2

Rijbewijs voor professioneel, bezoldigd of hiermee gelijkgesteld vervoer (vrachtwagen, autobus, taxi, …).
De behandelende diabetesspecialist geeft advies aan de keurende arts van de Sociaal-Medische Rijksdienst, de arbeidsgeneesheer of één van de artsen aangeduid in KB 23 maart 1998 art. 44.

U gaat met het rijgeschiktheidsattest model XI, afgeleverd door de keurende arts, naar de gemeente, dienst Rijbewijzen en uw rijbewijs wordt aangepast.

Laat zeker uw rijbewijs aanpassen.

Uw autoverzekering

U moet de verzekering informeren dat u diabeet bent. Dit betekent geen premieverhoging. Men kan wel een medisch attest vragen over uw rijgeschiktheid. Een fotokopie van het model VII of van uw aangepast rijbewijs volstaat. Let op: de verzekeringsmaatschappij verzekert alleen gekende risico’s.

Ontdek onze andere thema's

Meer weten over hoe diabetes uw zwangerschap beïnvloedt? Benieuwd naar onze bewegings- en voedingsadviezen? Op zoek naar informatie over reizen met diabetes? Of gewoon nieuwsgierig naar welke invloed diabetes heeft op uw seksleven? Informatie over al deze thema’s en meer vindt u op onze ‘leven met diabetes’ pagina.