Meetsystemen

Zelf de glycemie controleren, betekent dat u eigenhandig uw glycemie meet.

Dit kan op verschillende manieren.

Samen met je behandelaar / diabeteseducator bekijken we welke meter het beste bij jou past.

Meetsystemen beschikbaar zijn in ons centrum :

  • Standaard glucometer ( prikpen-meter-strips )

Met een speciaal prikapparaatje prik je in je vinger, waarbij een druppel bloed vrij komt. Deze houd je tegen de teststrip aan. Na een paar seconden verschijnt op het schermpje van de bloedglucosemeter een getal . Dit getal geeft aan hoeveel glucose er in het bloed zit (de bloedglucosewaarde).

|

Flash systeem |

Met het Flash systeem kunnen personen met diabetes hun suiker voortdurend meten via een sensor en een soort ‘scanner’ , hiervoor kan ook je eigen gsm gebruikt worden .

Hierdoor moet er minder geprikt worden om de glucosewaarde te kennen.

Er kunnen 2 alarmen ingesteld worden, zodat je gewaarschuwd wordt zodra de glycemie te hoog of te laag komt.

continue glucosemonitoring (CGM)

Bij continue glucosemonitoring (CGM) wordt een sensor onderhuids geplaatst in de buik of de bovenarm. Deze meet de glucoseconcentratie in het onderhuidse weefselvocht. Deze waarden worden via een zender die geplaatst wordt op de sensor, doorgezonden naar de insulinepomp of de ontvanger. Omdat de glucosewaarden op dat moment af te lezen zijn, wordt gesproken van real-time CGM (RT-CGM). In de CGM-systemen kunnen verschillende alarmen ingebracht worden, zodat je gewaarschuwd wordt zodra de glycemie een vooraf ingestelde waarde overschrijdt.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de educatoren