U wordt binnenkort opgenomen . Wij streven ernaar om u continu de beste (diabetes)zorg te bieden.

Om de opname optimaal te laten verlopen vragen we u om onderstaande leidraad door te nemen.

Breng volgende zaken mee :

• Identiteitskaart

 • Contactgegevens van een familielid

• Eventueel verzekeringsdocumenten of -kaart

• Medicatie en overzicht van inname

 • Gemakkelijke kleding voor overdag

• Eventueel contactgegevens van de thuisverpleegkundige of het woonzorgcentrum

• Eventueel diabetesmateriaal: glucosemeter, insulinepennen, …

• Geen waardevolle spullen

Inschrijving :

U schrijft zich in aan het onthaal (eerste verdieping) aan één van de kiosken en kiest voor de optie ‘opname’. U krijgt een volgnummer waarmee u zich begeeft naar één van de onthaalmedewerkers aan de loketten. 


Na uw inschrijving komt iemand u ophalen aan het onthaal om u naar uw kamer te begeleiden
of volgt u zelf de route naar de afdeling waar u zal verblijven. 

Op de zorgafdeling geeft u de etiketten van inschrijving en andere documenten (bv. i.v.m. verzekering of onderzoeken) aan de verpleegkundige. Hij/zij informeert u over de verdere voorbereidingen.

Indien u ziek of verkouden bent op de dag vóór of de dag zelf van uw ingreep, verwittigt u best de dienst opnameplanning op het nummer 052 25 25 74.
Indien u door persoonlijke/familiale omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, is het ook nodig de dienst opnameplanning te verwittigen.

Afdeling  N3B:

campus Dendermonde, 3de verdieping:

route107

kamers 310 tot en met 318 en 325 tot en met 336

disciplines: hartziekten (cardiologie), klierziekten (endocrinologie), vaatheelkunde

hoofdverpleegkundige Nathalie Verhofstadt

052 25 23 89

nathalie.verhofstadt(at)azsintblasius.be    

adjunct-hoofdverpleegkundige Karine Bruggeman

052 25 25 93

karine.bruggeman(at)azsintblasius.be

verpleegpost: 052 25 23 81

 Indien u vragen heeft, helpen zij u graag verder.    

Dagindeling

Ontbijt rond 08.00u

Middagmaal rond 12.00u

Avondmaal rond 17.30u

De voormiddag wordt ingenomen door verpleegkundige verzorging, , onderzoeken en behandelingen.

De verpleegkundigen komen ook langs voor verzorging in de namiddag en ‘s avonds.

 Medische onderzoeken en educaties kunnen op ieder tijdstip van de dag ingepland worden.

 Verwittig steeds de (hoofd-)verpleegkundige wanneer u de afdeling verlaat.

Maaltijden

Dagelijks komt een medewerker bij u langs die uw keuze van de maaltijden voor de volgende dag noteert. Stel op dat moment gerust uw vragen of geef uw opmerkingen door in verband met uw maaltijden. Wanneer u een dieet moet volgen, dan wordt het dagmenu aangepast. Vragen over uw dieet kan u stellen aan onze  diëtisten

Wifi

Surfen op het internet kan met uw eigen laptop of smartphone. Overal in het ziekenhuis is WIFI beschikbaar. Ga naar ‘INTERNET’, accepteer de gebruiksvoorwaarden, klaar!

Team:

Tijdens uw verblijf komt u met verschillende personen van het multidisciplinair team dat u zal verzorgen in contact

Artsen :

Dagelijks komt de arts bij u langs om uw behandeling, resultaten en het verdere verloop van uw hospitalisatie met u te bespreken.

Afdelingsverpleegkundigen :

Afdeling waar dag en nacht kwalitatieve patiëntenzorg wordt geleverd door een uitgebreide equipe van verpleegkundigen

Diabetesverpleegkundige :

De verpleegkundige van het diabetesteam zal u coachen, begeleiden en informeren met als doel om zelfstandig om te gaan met uw diabetes.

Diëtisten Karolien/ Christel :

 De diëtiste van de diabetesconventie geeft u voedingsadvies afgestemd op uw leefomstandigheden, diabetesbehandeling en medicatie.

Het voedingsadvies is de basis om een zo normaal mogelijk bloedglucosegehalte na te streven. Aarzel niet om specifieke vragen over voeding aan de diëtiste te stellen.

Psycholoog  Schelly :

De psychologe ondersteunt je in je verwerkings- en aanvaardingsproces rond de diagnose, het chronische aspect en de behandeling. Hij/zij biedt hulp en begeleiding bij specifieke psychologische problematiek.

De begeleiding kan individueel of in gezinsverband.

Diabetische voetkliniek / podoloog :

Dit team is gespecialiseerd in de preventieve en curatieve voetzorg. Hij/zij verstrekt informatie en educatie rond voethygiëne en voetverzorging. Hij/zij verzorgt  allerhande voetproblemen (o.a. nagelverzorging, eeltverwijdering, drukvermindering …)

Sociale dienst :

De medewerker van de Sociale dienst bekijkt en bespreekt met u  indien nodig , de psychosociale en financiële noden.

Ontslag

Aan het eind van uw verblijf zullen uw behandelende arts en de hoofdverpleegkundige u tijdig de datum en het uur van uw ontslag meedelen.

Ontslagdocumenten :

U krijgt een ontslagbrief me voor uw huisarts. Wanneer u terug thuis bent, laat u dit best aan uw huisarts weten. Bezorg hem/haar de ontslagbrief, zodat hij/zij uw gezondheidstoestand verder kan opvolgen.

Elk ziekenhuis houdt patiëntendossiers bij. Zowel artsen als verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en andere zorgverstrekkers maken hierin nota’s. Ook resultaten van onderzoeken en verslagen van operaties worden hierin bijgehouden. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Enkel wie direct bij uw behandeling betrokken is mag uw dossier raadplegen .

U kan ook zelf uw dossier inkijken, via het internet, op een persoonlijk patiëntenplatform.

Via de website ‘Mynexuzhealth’. / Mijngezondheid.be

Materiaal :

Het nodige materiaal ( indien nodig ) zal u bezorgd worden in de loop van de opname.

Vervolgafspraak :

U komt na opname op raadplegingkomen bij één van onze artsen of multidisciplinaire teams.
De meeste raadplegingen vinden plaats op onze campus Dendermonde, andere op de campus Zele. Vaak kan u ook zelf kiezen tussen campus Dendermonde en campus Zele.

Wanneer u, eenmaal terug thuis bent en u extra vragen heeft aarzel dan niet contact op te nemen met het diabetescentrum of de afdeling.

Wij wensen u een aangenaam verblijf en een goede thuiskomst