Terugbetaling glucosesensoren bij type 2 diabetes

Vanaf deze zomer is een terugbetaling van glucosesensoren mogelijk voor een beperkte groep van patiënten met diabetes type 2, die behandeld worden met drie of meer insuline injecties per dag. Wie in aanmerking komt voor terugbetaling van een dergelijke sensor, zal bepaald worden in samenspraak met de behandelend arts. Bepaalde risicogroepen zullen hierbij voorrang krijgen. Meer informatie kan verkregen worden tijdens uw volgende consultatie.