Zorgtraject en conventie

Praktische zaken

Handige informatie

Op deze pagina komt u meer te weten over de praktische zaken die deel uitmaken van uw diabetesbehandeling. U vindt hier uitgebreide informatie over de voorwaarden en de voordelen voor uw conventie, voor- en/of zorgtraject alsook een toelichting over het eventuele recht op een terugbetaling.

Wat is een voortraject?

Een voortraject is een zorgmodel ter opvolging van een patiënt met diabetes type 2 dat zorgt voor een betere omkadering. 

Voorwaarden

Patiënt met diabetes type 2 die:  

 • niet opgenomen is in het zorgtraject; 
 • niet opgenomen is in de diabetesconventie; 
 • niet met insuline of andere injecties behandeld wordt. 

Voordelen

Recht op gedeeltelijke terugbetaling voor diëtiek- en podologieverstrekkingen (2x per jaar) waarbij ze enkel nog het resterende remgeld moeten betalen.

Een voorschrift van de huisarts is vereist.

Recht op vier sessies educatie per kalenderjaar, als ze behoren tot volgende subdoelgroep: 15 – 69 jaar én cardiovasculair risico (= BMI > 30 en/of te hoge bloeddruk).

Er zijn verschillende types educatie die door verschillende beroepsgroepen gegeven kunnen worden. De educatie moet steeds voorgeschreven worden door de huisarts.

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject is een contract tussen patiënt-huisarts en endocrinoloog. Daarbij coördineert de huisarts, adviseert de endocrinoloog en verbindt de patiënt zich ertoe enkele gezondheidsdoelen na te streven.

Voorwaarden

Patiënt heeft diabetes en:

Volgt momenteel een insulinebehandeling met 1 of 2 insuline-injecties per dag.

OF

Een GLP-1 analoog wordt gehanteerd.

OF

De behandeling met orale antidiabetica is onvoldoende. Een insuline-behandeling of behandeling met GLP-1 analoog valt te overwegen.

De patiënt heeft:

 • een globaal medisch dossier bij de huisarts.
 • minstens 2 contacten per jaar met de huisarts in de vorm van een raadpleging of bezoek en minstens 1 raadpleging per jaar bij de endocrinoloog.
  Een jaar houdt 12 maanden in, te starten vanaf de startdatum van het zorgtraject.

Voordelen

Glycemiecontroletoestel per 3 jaar.
Enkel voor patiënten met insuline of andere injecties.

150 strips en 100 lancetten per 6 maanden.
Enkel voor patiënten met insuline of andere injecties.

Volledige terugbetaling voor diabeteseducatie door erkende educator. Dit geldt voor 5 sessies van 30 min. per jaar.

Volledige terugbetaling van de consultaties bij de huisarts en endocrinoloog.

Gedeeltelijke tegemoetkoming voor diëtiek- en podologieverstrekkingen op voorschrift van de huisarts. Deze geeft recht op 2 sessies per jaar.

Volledige terugbetaling van de consultaties bij de huisarts en endocrinoloog.

Gedeeltelijke tegemoetkoming voor diëtiek- en podologieverstrekkingen op voorschrift van de huisarts. Deze geeft recht op 2 sessies per jaar.

Bij het zorgtraject is de coördinator/voorschrijver de huisarts. Ook strips en lancetten worden door de huisarts voorgeschreven. Haal het materiaal af bij de apotheek of bij een erkende thuiszorgwinkel.

Wat is een conventie?

Een conventie is een uniek systeem van diabetesondersteuning en/of diabetesbegeleiding. Die is steeds verbonden aan een ziekenhuis en staat onder leiding van een endocrinoloog.

Door overheidsfinanciering kunnen met insuline behandelde diabetespatiënten ondersteuning krijgen bij materiaal voor zelfcontrole, educatie en dieetbegeleiding.

Voorwaarden

 • Minstens 2 insuline-injecties per dag.

Materiaal is verkrijgbaar in het diabetescentrum van het ziekenhuis waar de conventie is ondertekend. Afhankelijk van het aantal injecties per dag heeft de patiënt heeft recht op een glycemiecontroletoestel, een aantal strips en/of sensoren en lancetten.

Conventievormen

 • diabetesconventie voor volwassenen
 • diabetesconventie voor kinderen en adolescenten
 • pompconventie
 • sensorconventie
 • voetconventie (ook voor patiënten die gebruikmaken van orale antidiabetica)